blu oberon informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Polityka prywatności i cookies, aby dowiedzieć się więcej.

W poniższych specyfikacjach termin „klient” odnosi się do klienta końcowego (osoby fizycznej lub prawnej, która kupuje dla siebie lub dla innych osób, ale w żadnym wypadku nie w celu odsprzedaży lub dystrybucji produktów).
Jeśli z jakiegokolwiek powodu klient nie będzie zadowolony z zamówienia lub w przypadku otrzymania przez niego produktów niezgodnych z zamówieniem, ma prawo odstąpić od umowy bez żadnej kary, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
a) Wniosek o odstąpienie można złożyć w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru (liczy się data z listu przewozowego kuriera, za pośrednictwem którego bluon.shop wysyła produkty na adres podany przez klienta).
b) bluon.shop zwróci całkowity koszt produktów zwróconych przez Klienta i poniesionych początkowych kosztów wysyłki. Produkty muszą być: nienoszone, nieużywane i nieuszkodzone, a także muszą być opatrzone odpowiednimi oryginalnymi karteczkami i/lub etykietami oraz odpowiednim paragonem/notą zapłaty/fakturą.
c) Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wysyłając wiadomość e-mail na adres wypowiedzenie@bluon.shop
e) Zwroty będą przyjmowane tylko po zatwierdzeniu przez bluon.shop.
F) Zwrot towaru musi nastąpić w ciągu 14 dni od daty wypełnienia wniosku o odstąpienie od umowy. Liczy się data dostarczenia produktów do bluon.shop. Wszelkie produkty dostarczone po tym terminie mogą nie zostać zwrócone. Towar należy wysłać na Blu Oberon srls, Via Stampa 8, 20123 Mediolan (Włochy).
G) Zwroty będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności co w przypadku zakupu. Jeśli przewidzianą metodą płatności jest gotówka przy odbiorze, klient musi dostarczyć IBAN konta bankowego lub konto PayPal, na które zostanie dokonany zwrot.
H) bluon.shop zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić koszty Klientowi nie później niż 14 dni od daty zwrotu produktu.
I) Koszty zwrotu produktów ponosi Klient. Klient jest odpowiedzialny za towary lub przedmioty podlegające odstąpieniu w okresie ponownego ich dostarczenia na wypadek ewentualnych kradzieży, zniszczeń lub strat, zatem jest proszony o wybranie – we własnym interesie i jeśli uzna to za stosowne – ubezpieczonego rodzaju przesyłki z funkcją śledzenia.
l) Prawo do odstąpienia od umowy nie jest przewidziane dla osób wykonujących wolny zawód, firm i VAT-owców.
Nie są przyjmowane zwroty produktów niestandardowych.
Jeśli spełniłeś wszystkie wymagane warunki, bluon.shop zwróci ci całkowity koszt poniesiony za zakupione produkty.
Natomiast, jeśli zwrócone produkty nie będą mogły zostać przyjęte z uwagi na brak spełnienia powyższych warunków, skontaktujemy się z tobą, W takim przypadku możesz zdecydować o ponownym wysłaniu zakupionych produktów do siebie na własny koszt. Jeśli się na to nie zdecydujesz, bluon.shop zastrzega sobie prawo do zatrzymania produktów i kwoty za ich zakup.

Gwarancja na produkty niezgodne
bluon.shop jest odpowiedzialny za wszelkie wady produktów oferowanych na stronie, w tym za ich niezgodność z zamówionymi produktami, zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli Klient zawarł umowę jako Konsument (czyli każda osoba fizyczna działająca na stronie w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową), niniejsza gwarancja jest ważna, o ile spełnione zostaną obydwa poniższe warunki: wada pojawi się w ciągu 24 miesięcy od daty dostarczenia produktów; Klient złoży formalną reklamację dotyczącą wad w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od dnia, w którym wada została przez niego wykryta; c) reklamację należy wysłać na adres wypowiedzenie@bluon.shop

W przypadku niezgodności produktów, Klient, który zawarł umowę jako Konsument, ma prawo do żądania przywrócenia ich zgodności bez ponoszenia kosztów, poprzez naprawę lub wymianę, lub do uzyskania odpowiedniej obniżki ceny lub rozwiązania umowy w związku z zaskarżanymi produktami i wynikający z tego zwrot poniesionych kosztów. Wszystkie koszty zwrotu wadliwych produktów ponosi bluon.shop.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.